Menu Zamknij

Oto przykładowa i otwarta lista potrzeb człowieka.
Kiedy nauczymy się nazywać potrzeby, wtedy łatwiej jest nam poznawać samego siebie oraz innych.

Potrzeby fizyczne
• Powietrza
• Wody
• Ruchu
• Bezpieczeństwa fizycznego
• Odpoczynku
• Jedzenia
• Snu
• Seksualności
• Schronienia
• Dotyku

Potrzeby kontaktu z samym sobą
• Autentyczności
• Wyzwań
• Jasności
• Uczenia się
• Samoakceptacji
• Świadomości
• Kompetencji
• Kreatywności
• Prywatności
• Wyrażania siebie
• Poczucia własnej wartości
• Szacunku dla siebie
• Osiągnieć
• Sensu
• Stymulacji
• Poczucia wpływu na swoje życie
• Całości
• Spójności
• Rozwoju
• Zaufania
• Świętowania
• Opłakiwania
• Celu

Potrzeby radości z życia
• Łatwości
• Zabawy
• Radości
• Humoru
• Przygody
• Różnorodności
• Komfortu
• Inspiracji
• Prostoty
• Nadziei

Potrzeby autonomii
• Własnych planów czy marzeń
• Przestrzeni
• Wolności
• Spontaniczności
• Niezależności

Potrzeby związku z innymi ludźmi
• Przynależności
• Wsparcia
• Bycia ważnym dla innych
• Wspólnoty
• Kontaktu z innymi
• Bliskości
• Dzielenia się np. smutkiem i radością
• Więzi
• Bycia wziętym pod uwagę
• Szczerości
• Równości
• Empatii
• Współzależności
• Szacunku
• Bycia zauważonym
• Towarzystwa
• Zrozumienia
• Zaufania
• Ciepła
• Otuchy
• Siły grupowej
• Współpracy
• Wzajemności

Potrzeby związku ze światem
• Piękna
• Harmonii
• Porządku
• Bycia z przyrodą
• Spójności
• Pokoju

Call Now Button